Natmad

Du har været den bedste vært for dine gæster, og vil nu sikre dig,
at de på hjemturen ikke kommer til at lide nogen sult, ej heller med et punkteret dæk!